איזור תלמידים 

 

 

הודעה חשובה:
זמן המתנה ממוצע בין טסט לטסט הוא חודשיים וחצי לפחות.

31/7/1

                     
 רכב פרטי
לוי שי  7836
גגון יצחק 8177
בשיס יהונתן 2593
אברעי ורוזיק 2710

סולטן בוב

9713
יוסף אליאור 8229
אורקזין ליאורה 4803
אליזדה סתיו

5140

ברדי אליאב 4831
ברקי פליקס עידן 4823
הרשקוביף שחף 9066
תבל טירי ישראל 2804
קסטין עופרי 7346
קלברינו יעקוב 1724
לוי לולה 9909
יניב נועה 7266
מסיקה ירדן 5236
שישפלריץ נעמי 8531
גמיל עגה 0913
פרוגה עבדאללה 4710
דבורני שמיל 7776
רמאל טולוי 1655
  
  

 

 

 

 

 התוצאה הסופית והקובעת הינה זו הרשומה בטופס רש״ל 18 בלבד.