איזור תלמידים


הודעה חשובה:
זמן המתנה ממוצע בין טסט לטסט הוא חודשיים וחצי לפחות.
4/3/15                      
רכב פרטי
 מכלוף אביב  רועי
 לונדון יצחק  שגיא
 דוד נועה  אורן תמיר
 שליסל סתיו  דנילנד
 דניש אליאן  דנילנד
 כחילה רוני  מור
 פרדייס כפיר  רועי
 גדמו רונית  רועי
זמירו ענאן  שגיא
 ג׳בארין מוחמד  שגיא
 אזולאי שולמית  רועי
 קורן ברק  שגיא
 חלפון עמר נועם  למופת
 מנגיסטו ירדן  צמח
 פליסתיאם אברהם  שגיא
 יסעי ניר  שגיא
 גרידיש נחמן  שגיא
 שמיר עמר צמח
 שמאייב שרית  למופת
 רול ברק  דנילנד
 ארזן ניר  שקד דביר
 אקוס יניב  שרד דביר
 טרוגמן מיכל  אורן תמיר
  סוף הרשימה
  

 

 

 

 

 התוצאה הסופית והקובעת הינה זו הרשומה בטופס רש״ל 18 בלבד.