איזור תלמידים

     • תוצאות מבחנים

       

      לשירות תלמידי נהיגה של מורי העמותה תוצאות מיידיות של המבחנים:

       1. לרשימת עוברים רכב פרטי, אוטובוסים וכבד

       2. לרשימת עוברים רכב דו גלגלי

       3. לצפייה בתוצאות אתר משרד הרישוי (אם התוצאות אינן מופיעות הבעייה באתר משרד הרישוי)

       

      רשום שם או תאריך לחיפוש מהיר ברשימת עוברים רכב: 

      רשימת עוברים רכב פרטי, אוטובוסים וכבד 

      {szakitable filter="table"}

       


                        

        זמן המתנה למבחן מעשי

      כחודשיים וחצי!!!!!!!                   

                           
       שם התלמיד  בית ספר
      26/11/14

       גורן יוגב

       שגיא
       גביזון לירון  דנילנד
       אלמגור תומר  רועי
       ברי גטו  שגיא
       מליח עידן  ״
       ברנגס תומר  דנילנד
       גלזנר מיכאל  ״
       לוי סטפני  ״
       פיטוסי זאן איב  ״
       טויטו זאן פייר  ״
       קריסטה איילת  למופת
        גולדשטאוב מיה  שגיא
       בלדאו סלם  תעוז
       איילאו אסצלן  שגיא
       פייר עמר  רועי
       מוחמד עבדאלמגיד סלאמה  שגיא
       קוסמרי יוסף  דנילנד
       רוזנגרט רועי  ״
       ברקוביץ שי  רועי
       ציון פנינה  ״
       דהן מאיר מישל  דנילנד
       אוטובוסים
       יעקב יקיר  שגיא
       לוי נתנאל  ״
       אופירי לירון ״ 
       מונטיליו מוריץ  ״
       חבני רועי  ״
       סוף רשימה