איזור תלמידים 

 

 

הודעה חשובה:
זמן המתנה ממוצע בין טסט לטסט הוא חודשיים וחצי לפחות.

2/08/15

                     
 רכב פרטי

 

 

  
  

 

 

 

 

 התוצאה הסופית והקובעת הינה זו הרשומה בטופס רש״ל 18 בלבד.